Start Elkretssimulator Karnaughdiagram Quine McCluskey


Karnaugh-diagram

Från Karnaughdiagram till kretsschema!

Klicka i Karnaughdiagrammet för att sätta utsignalerna och ett tänkbart kretsschema ritas upp. Du kan sätta utsignalen till 0 eller 1 och även X för "Dont care".

Antal variabler:

Klicka i Karnaughdiagrammet för att sätta utsignaler till 1 eller 0 eller X (dont care).


Ovan ger nedanstående kretsschema.

Mer ingående förklaring hur Karnaughdiagram fungerar här.