Start Elkretssimulator Karnaughdiagram Quine McCluskey


Quine McCluskey

Från sanningstabell till kretsschema!

Klicka med musen i den grå kolumnen Q i sanningstabellen nedan för att sätta utsignalerna för Q = f(Xn,...,X2, X1), så räknas funktionen f ut med Quine McCluskey's algoritm och ett tänkbart kretsschema ritas upp. Du kan sätta utsignalen till 0 eller 1 och även X som betyder "Dont care". Antal variabler:

Klicka i den grå kolumnen Q för att sätta utsignaler.

Ovan ger nedanstående kretsschema.

Mer ingende hur Quine McCluskey's algoritm fungerar här.