Start Elkretssimulator Karnaughdiagram Quine McCluskey


Varvtalsreglera dcmotor

Koncept

Denna motorshield fungerar ungefär som beskrivet på sidan driva dcmotor med h-brygga L298. Läs där om du är mer intresserad av det tekniska.

Motorshield

L293 (Version 1)

Version 1 bygger på den välkända kretsen L293.


TB6612 (Version 2)

Version 2 bygger istället på kretsen TB6612. En intressant potentiellt användbar feature med denna shield är att den är stackbar. Det går alltså dunka in flera sådana här ovanpå varandra och därmed styra många stegmotorer.


Så vi kopplar in en liten dc-motor på M2.


Det finns ett käckt bibliotek som hör till denna motor-shield och du hittar det här. Du klickar där det står clone or download och sedan download ZIP. Under skiss i arduino, välj inkludera bibliotek, lägg till ZIP-bibliotek. Surfa fram till filen du hämtade. Markera den och klicka på öppna, så läses modulen in. Nu kan du inkludera AFMotor.h i din kod.

#include <AFMotor.h>

AF_DCMotor motor1(2);

void setup() 
{
 
}

void loop()
{
 motor1.setSpeed(100);
 motor1.run(FORWARD);
 delay(1000); // run forward for 1 second
 motor1.run(RELEASE);
 delay(100); // 'coast' for 1/10 second
 motor1.run(BACKWARD); // run in reverse

}


#include <AFMotor.h>

AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);

void setup() 
{
 motor1.setSpeed(100);
 motor2.setSpeed(100); 
}

void loop()
{
 motor1.run(FORWARD);
 motor2.run(FORWARD);
 delay(1000); // run forward for 1 second
 motor1.run(RELEASE);
 motor2.run(RELEASE);
 delay(100); // 'coast' for 1/10 second
 motor1.run(BACKWARD); // run in reverse
 motor2.run(BACKWARD); // run in reverse
 delay(1000);
}


Disclaimer: The sole purpose of this site is recreational and entertainment. This information and the circuits are provided as is without any express or implied warranties. While effort has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this text, the authors/maintainers/contributors assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The contents of the articles above might be totally inaccurate, inappropriate, or misguided. There is no guarantee as to the suitability of said circuits and information for any purpose.
Sponsor webbhotell Karla Hosting