Start Elkretssimulator Karnaughdiagram Quine McCluskey


"Labbet"


Det lyser! DMX -lampan lyser grönt!


SkolaProgrammeringBLDC motor


Borstlös motor

Koncept och funktion.

Hoverboard motor

Kopparlindning & koncept för att driva den.

Driva borstlös motor

Få igång en borstlös motor (hjul) från en hoverboard.


MekandeAnvändbart


Relä

En relämodul

Hallsensor

Lite om olika hallsensorer.