Start Elkretssimulator Karnaughdiagram Quine McCluskey


"Labbet"


Det lyser! DMX -lampan lyser grönt!


SkolaProgrammeringBLDC motor


Borstlös motor

Koncept och funktion.

Hoverboard motor

Kopparlindning & koncept för att driva den.

Driva borstlös motor

Få igång en borstlös motor (hjul) från en hoverboard.


MekandeAnvändbart


Relä

En relämodul

Hallsensor

Lite om olika hallsensorer.


Linux


Bygga linuxdator

Göra en random dator användbar för Linux.

Installera CentOS

Genomgång av installation av CentOS.