Start Elkretssimulator Karnaughdiagram Quine McCluskey


Pro Mini

Överblick

Ett litet käckt kretskort är Pro Mini (A328) som kostar en 50-lapp. Precis lagom stor så att man kan löda fast sladdar utan problem, men samtidigt minimal storlek.Programmera Pro Mini via Ardino Uno

Pro Mini har ingen USB-krets som arduinon har (på arduinos kretskort finns en krets som heter ATmega16U2 som är ansulten till USB -jacket och som konverterar USB till en seriesignal, en seriesignal vi kan fånga upp på kretskortet på pinnarna RX och TX), så det finns inget enkelt sätt plugga in Pro Mini i datorn direkt utan man måste använda arduinons USB-krets. Dvs, man måste ha ett arduio -kretskort tillgängligt för att kunna programmera Pro Mini. Uno.

Koppla en kabel mellan RESET och GND på Uno-kortet så att inte Uno-kortet programmeras. Det är bara själva USB-kretsen vi vill åt på uno-kortet. Koppla enligt nedan, dvs TX till TX och RX till RX, 5V till Vcc och GND till GND.(Observera att om du t.ex. programmerar Pro Mini via en seriekabel, då skall du istället koppla TX till RX och RX till TX)

Ladda upp program till Pro Mini så här:

1. Ställ in rätt kort, t.ex. Board-Pro mini (5V 16Mhz) ATmega328 samt rätt serieport för Arduino Uno -kortet.
2. Håll nere Reset-knappen på Pro Mini-kortet.
3. Klicka på Upload.
4. När du ser att det står "uploading..." längst ner i programutvecklingsmiljön, då släpper du reset. Se nedan.

Pinout för Pro Mini