Start Elkretssimulator Karnaughdiagram Quine McCluskey


Joystick

Så fungerar en joystick

En joystick är en mekanisk konstruktion som överför spakens rörelse till 2 stycken potentiometrar. Den ena rör sig utmed spakens x-axel och den andra potentiometern rör sig utmed spakens y-axel.En billigare variant i en dataspelskonsol kan t.ex. se ut såhär. Du ser de två potentiometrarna på sidorna.

Om du glömt bort vad en potentiometer är så kan du titta på följande bild. Vi har alltså en släde som rör sig utmed ett resistivt material. Vi får en variabel spänningsdelare.Det här betyder att utsignalen från en joystick alltså är 2 stycken spänningar, om man tänker sig att man lägger 5 volt över respektive potentiometer.Testa i simulatorn.

Lite efterforskning visar att joysticken jag förfogar över är kopplad som nedan internt. Det visar sig att det finns en knapp också. Denna knapp kopplar ner mot GND och måste alltså ges ett pull-up -motstånd för att fungera riktigt.I databladet står det faktiskt fel för min joystick. Nedan är korrekt anslutningar. Läs på kretskortet innan du kopplar in!Behövs inget avancerat program för att testa. T.ex. följande duger:

void setup() 
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop() 
{ 
  Serial.print(analogRead(0));
  Serial.print(";");
  Serial.println(analogRead(1));
}

Observera att värden från analoga ingångarna är 0-1023.


Låter jag joystick stå i mitten får jag följande värden, dvs ungefär vad det borde vara. Det borde varit 512.Drar jag spaken till vänster och pyttelite upp så blir det följande värden.Nu återstår bara hitta på något kul att styra här. Återkommer!

Disclaimer: The sole purpose of this site is recreational and entertainment. This information and the circuits are provided as is without any express or implied warranties. While effort has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this text, the authors/maintainers/contributors assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The contents of the articles above might be totally inaccurate, inappropriate, or misguided. There is no guarantee as to the suitability of said circuits and information for any purpose.
Sponsor webbhotell Karla Hosting