Start Elkretssimulator Karnaughdiagram Quine McCluskey


Styra Servo med motorshield

Motorshield med L293

Du kan koppla in ett servo till denna motorshield, vilket är praktiskt. Kontakterna sitter i övre hörnet. Notera beteckningarna - + S som står för svart(-) röd(+) och signal(s).Det är inte säkert ditt servo har exakt dessa färger, så studera varianter på färger till kontakterna nedan.Mitt servo har alltså färgerna brun-röd-gul och kopplas då såhär.Det finns ett käckt bibliotek som hör till denna motor-shield och du hittar det här. Du klickar där det står clone or download och sedan download ZIP. Under skiss i arduino, välj inkludera bibliotek, lägg till ZIP-bibliotek. Surfa fram till filen du hämtade. Markera den och klicka på öppna, så läses modulen in. Nu kan du inkludera AFMotor.h i din kod.

#include <AFMotor.h>
#include <Servo.h>

Servo servo1;

void setup() 
{
 // OBS
 // Servo1 på motor shield = attach(10)
 // Servo2 på motor shield = attach(9)
 //
 // servo1.attach(9); // servo 2
 servo1.attach(10); // servo 1
}

void loop() 
{
 for(int pos = 0;pos < 180;pos++)
 { 
  servo1.write(pos);
  delay(10);
 }
 for(int pos = 180;pos > 0;pos--)
 { 
  servo1.write(pos);
  delay(10);
 }
  
}


Observera att du inte behöver en shield av denna typ för att driva ett servo. Du kan koppla in ett servo till en arduino direkt, om det enbart är ett eller flera servon du behöver. Den här möjligheten att driva servon via denna shield är mest praktiskt ifall du redan tryckt dit shielden eftersom du behöver motorstyrningen. Då finns kontakterna där.

Lite allt möjligt om hobbyservon och hur de fungerar hittar du här.