Start Elkretssimulator Karnaughdiagram Quine McCluskey


Seriekoppling och parallellkoppling

Seriekoppling av resistanser

Seriekoppling är rätt så enkelt begripa. Om vi seriekopplar 3 motstånd på vardera 1KΩ så får vi en resistans på 3KΩ. Dvs, samma om vi seriekopplar 2 spänningskällor på vardera 6 volt, då får vi 12 volt.Öppna seriekopplingen i simulatorn.

Parallellkoppling av resistanser

Parallellkoppling är snäppet svårare matematiskt. Vi summerar här det inverterade värdet av resistanserna. Summan vi får inverterar vi och får då svaret. Dvs om vi parallellkopplar R1 och R2 och R3 så får vi:

R = 333.3 Ω
Öppna kretsen i simulatorn.

Serie + Parallellkoppling

Det går förstås att kombinera serie och parallellkoppling in absurdum. Det förekommer kanske inte så mycket i verkligheten men desto mer i skolböcker för att öva upp förmågan.
Kretsar som ser ganska avancerade ut går ibland att lösa enbart genom att succesivt arbeta sig igenom vad som är seriekopplingar och parallellkopplingar. Studera följande exempel. Vad är resistansen mellan A och B ?


Vi ser genast att några seriekopplade resistanser går att slå samman.


Sen ser vi att vi har några parallellkopplade som går att slå samman.


Sen har vi lite nya seriekopplade som går att slå samman.


I slutändan har vi 3 stycken parallellkopplade resistanser som vi kan ersätta med en 3.4K -resistans mellan A och B vilket var det som efterfrågades.


Här nedan ser du kretsen som den såg ut från början och kopplar vi in en resistansmätare i nätet ser vi att resistansen mycket riktigt var 3.4 KΩ.


Studera kretsen i simulatorn.

Transformeringar

Syfte

Precis som vi såg ovan att ett komplicerat nätverk kan brytas ner genom att arbeta sig igenom vad som är seriekopplat och parallellkopplat och successivt förenkla nätet, så kan även delta till Y -transformering (och vice versa) användas för att förändra ett nät som är svårt att räkna på, så att det bli enkelt att räkna på.

Delta till Y -transformeringRäkna ut summan resistanserna och kalla det Rs.

Rs = Ra + Rb + Rc

Då är:

R1 = Rb * Rc / Rs
R2 = Rc * Ra / Rs
R3 = Rb * Ra / Rs

Försök se detta visuellt framför dig, hur det är uträknat. R1 ligger mellan Rb och Rc. R2 ligger mellan Rc och Ra. osv. Skissa upp detta på papper och återskapa formlerna visuellt så kommer det lossna rätt snabbt.

Y till delta-transformeringRäkna ut Rp = R1 * R2 + R2 * R3 + R1* R3

Då är:

Ra = Rp / R1
Rb = Rp / R2
Rc = Rp / R3

Även detta är enkelt om man tar det visuellt. Ra är på motsatt sida om R1. Rb på motsatt sida om R2. osv.

Exempel

Beräkna strömmen I. Om man studerar nedan krets en stund ser man snart att det finns en delta -koppling som går att konvertera till stjärnkoppling.


Om vi gör denna konvertering så får vi nedanstående krets istället. En löjligt mycket enklare krets, allt vi behöver göra är att räkna ut R1, R2 och R3.


Vi konverterar från delta till Y. Vi börjar med att räkna ut summan av resistanserna inblandade. Rs = 1K + 250Ω + 200 Ω = 1.45K. Eller hur? Då är:

R1 = Rb * Rc / Rs = 1000*200 / 1450 = 137.93
R2 = Rc * Ra / Rs = 200 * 250 / 1450 = 34.48
R3 = Rb * Ra / Rs = 250 * 1000 / 1450 = 172.41

Dvs, vi kan nu förenkla ovan till

Som kan förenklas till

Som kan förenklas tillStudera kretsen i simulator före och efter transformeringen samt slutligen efter alla förenklingar av kretsen. Strömmen är densamma! (nästan, ackumulerande avrundningsfel gör att det skiljer någon tusendel)