Start Elkretssimulator Karnaughdiagram Quine McCluskey


PWM på "godtyckliga" frekvenser på arduino

Man kan lätt slita sitt hår här. Hur fixar man en analog-out med en godtycklig frekvens på enklast sätt?

1. Ladda ner och installera pwm.h

#include <PWM.h>

//use pin 11 on the Mega instead, otherwise there is a frequency cap at 31 Hz
int led = 9;        // the pin that the LED is attached to
int brightness = 0;     // how bright the LED is
int fadeAmount = 5;     // how many points to fade the LED by
int32_t frequency = 35; //frequency (in Hz)

void setup()
{
 //initialize all timers except for 0, to save time keeping functions
 InitTimersSafe(); 

 //sets the frequency for the specified pin
 bool success = SetPinFrequencySafe(led, frequency);
 
 //if the pin frequency was set successfully, turn pin 13 on
 if(success) {
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);  
 }
}

void loop()
{
 //use this functions instead of analogWrite on 'initialized' pins
 pwmWrite(led, brightness);

 brightness = brightness + fadeAmount;

 if (brightness == 0 || brightness == 255) {
  fadeAmount = -fadeAmount ; 
 }   
 
 delay(30);   
}


Ovan exempel medföljer pwm.h och sätter frekvensen till 35 Hz. Men det går att sätta den till t.ex. 25 KHz eller 16 KHz eller 30 KHz också om du vill.

Denna höga upplösning fungerar enbart för vissa pinnar, t.ex. pinne 9.

https://arduino-info.wikispaces.com/Arduino-PWM-Frequency


Annons
Egen domän, epost & webbsida
Från 120 + 140 = 260 kr per år + moms för Brons -konto med .com -domän.

Bästa sättet att lära sig något, är att 1) ha något att Meka med 2) Meka.

Detsamma gäller förstås internet och webbsidor. Vill du lära dig göra roliga saker, t.ex. en fixa en egen hemsida på en egen domän eller installera en hemma-server på egen domän? Skaffa ett konto på ett billigt hjälpsamt webbhotell, där du kan ställa många dumma frågor till supporten. Välkommen!

Kontrollpanel (Direct Admin), där du kan lägga till epostadresser, installera wordpress för en företagssida eller privat blogg, lägga till subdomäner, tanka upp filer, ändra DNS -pekare och massor med annat. Behöver du hjälp fixa webbsida? Vi hjälper dig. Börjar ditt nuvarande webbhotell bli störande dyrt? Hör av dig, vi kan troligtvis hjälpa dig med flytten.
Karla Hosting AB • https://karlahosting.se